Ramowy rozkład zajęć dziennych w żłobku  

dla dzieci młodszych

dla dzieci starszych

7.00-8.30

 • Schodzenie się dzieci do żłobka.
 • Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki.
 • Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Prace porządkowe w sali.

7.00-8.30

 • Schodzenie się dzieci do żłobka.
 • Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki.
 • Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Prace porządkowe w sali.

8.30-8.45

 • Przygotowanie do śniadania.
 • Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

8.30-8.45

 • Przygotowanie do śniadania.
 • Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

8.45-9.15

 • Śniadanie. Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku.

8.45-9.15

 • Śniadanie. Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku.
 • Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.15-9.30

 •  Czynności higieniczno - sanitarne po posiłku.

9.15-9.30

 • Czynności higieniczno - sanitarne po posiłku.

9.30-10.00

 • Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, plastycznej, muzycznej.
 • Zabawy ruchowe.

9.30-10.30

 • Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej.
 • Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne.

10.00-11.00

 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Gry i zabawy organizowane przez opiekuna oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub sali w zależności od warunków atmosferycznych.

10.30-11.30

 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Gry i zabawy organizowane przez opiekuna oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub sali w zależności od warunków atmosferycznych.

11.00-11.15

 • Przygotowanie do obiadu.
 • Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

11.30-11.45

 • Przygotowanie do obiadu.
 • Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

11.15-11.30

 • Obiad - zupa.
 • Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku.

11.45-12.15

 • Obiad.
 • Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku.
 • Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11.30-13.00

 • Czas na sen.

12.15-12.30

 • Przygotowanie do odpoczynku.
 • Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

13.00-13.15

 • Przygotowanie do obiadu.
 • Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

12.30-14.30

 • Czas na sen lub leżakowanie.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek.
 • Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek.
 • Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.

13.15-13.45

 •  Obiad - 2 danie.

14.30-14.45

 • Przygotowanie do posiłku.

13:45-14:00

 • Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne

14:45-15:15

 • Podwieczorek.

14:00-15:00

 • Zajęcia o charakterze wychowawczym.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.

15:15-15:30

 • Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

15.00-15.15

 • Przygotowanie do posiłku.

15.30-17.00

 • Zabawy popołudniowe.
 • Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
 • Zajęcia o charakterze wychowawczym.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Wspólne sprzątanie sali.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.

15:15-15:45

 • Podwieczorek.

 

 

15:45-16:00

 • Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

 

 

16:00-17:00

 • Zabawy popołudniowe.
 • Zabawy ruchowe.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.