Projekt „Żłobek Jarzębinka” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest powrót, utrzymanie zatrudnienia lub wejście na rynek pracy 50 kobiet lub mężczyzn po okresie opieki nad dzieckiem do lat 3 z Krakowa, poprzez otwarcie żłobka w Krakowie przy ul. Starowiejskiej 30 dla co najmniej 50 dzieci w okresie od 02.2022r. do 06.2023r.
Projekt skierowany jest do osób powracających na rynek pracy, pragnących utrzymać pracę lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, przebywających dotychczas na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w szczególności posiadających lub samotnie wychowujących dziecko z niepełnosprawnościami.

Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie występują żadne bariery komunikacyjne, cyfrowe i architektoniczne. Materiały informacyjne o projekcie, dokumenty rekrutacyjne są przygotowane w sposób dostępny i udostępnione w wersji elektronicznej. Umożliwia to np. osobom niewidomym i niedowidzącym odsłuch informacji za pomocą specjalnych programów. Strona internetowa, na której zamieszczane są informacje o projekcie jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Komunikacja na linii Beneficjent – uczestnik projektu jest zapewniona poprzez telefon, mail i spotkania osobiste. Architektura obiektu dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarz, sale zabaw, plac zabaw, drzwi wejściowe do sal i łazienek mają odpowiednia szerokość 90 cm, swobodne otwieranie, bez progów. Dla osób głuchoniewidomych możliwość wsparcia tłumacza – przewodnika. Dla osób niesłyszących zapewniony kontakt z osobą posługującą się językiem migowym.

 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu:    1 892 283,60 PLN
W tym dofinansowanie:    1 608 441,06 PLN